09127016594

محل وارد کردن شماره بارکد اصالت محصول

تصویر ذیل نمایانگر علائم و مشخصات اصالت محصولات شیمیایی و دارویی مندرج بر روی بسته بندی برند های شرکت صنایع شیمیایی پیمان پژوه سینا می باشد.بر روی لیبل محصولات صنایع شیمیایی پیمان پژوه سینا هولوگرام اصالت محصول،کد کیو آر شامل سامانه پیامکی استعلام اصالت کیفیت و آدرس سایت و شناسه بارکد درج می شود. به ترتیب از بالا و سمت چپ صفحه هولوگرام اصالت و کیفیت محصول صنایع شیمیایی پیمان پژوه سینا نمایش داده می شود که به ترتیب از چپ بیانگر هولوگرام سالم اصالت و کیفیت صنایع شیمیایی پیمان پژوه سینا و سپس اثر به جا مانده از کنده شدن هولوگرام اصالت و کیفیت صنایع شیمیایی پیمان پژوه سینا بر روی سطح و سپس هولوگرام تخریب شده اصالت و کیفیت محصولات صنایع شیمیایی پیمان پژوه سینا بر اثر کنده شدن از روی سطح می باشد.

در میانه تصویر کد کیو آر اصالت و کیفیت محصولات برند های صنایع شیمیایی پیمان پژوه سینا شامل سامانه پیامکی 50004001006594 و آدرس سایت شرکت صنایع شیمیایی پیمان پژوه سینا به آدرس Www.engshahrabi.com مشخص میباشد.

در پایین تصویر نمونه بارکد میله ای و شناسه بارکد اصالت و کیفیت محصولات صنایع شیمیایی پیمان پژوه سینا نمایش و توضیح داده می شود.

برای آگاهی از اصالت و کیفیت محصولات برند های صنایع شیمیایی پیمان پژوه سینا شناسه بارکد را در سامانه پیامکی مذکور وارد نمایید و یا از طریق ورود در بخش استعلام بارکد اصالت کالا به آدرس سایت مذکور صنایع شیمیایی پیمان پژوه سینا وارد نمایید تا در اسرع وقت پاسخ استعلام از طرف شرکت صنایع شیمیایی پیمان پژوه سینا ارسال شود.

نمونه باکد اصالت کالا محصولات مهندس شهرابی صنایع شیمیایی پیمان پژوه سینا

ورود پنج رقم انتهایی شماره بارکد : *
ورود ایمیل : *
کد امنیتی بالا :