09127016594

محصولات پلیمری صنایع شیمیایی پیمان پژوه سینا محصولاتی پلیمری با ساختار مهندسی منحصر بفرد هستند که پیرامون تحقیقات توسعه ای دانش محور شرکت صنایع شیمیایی پیمان پژوه سینا به منظور توسعه و خود کفایی کشور عزیزمان در صنایع لاستیک و پلیمر پیدایش و تکامل یافته اند.از جمله این محصولات پلیمری صنایع شیمیایی پیمان پژوه سینا پلیمر های فکتیس می باشند که از جایگاه ویژه استراتژیک علمی،صنعتی و اقتصادی در سطح بین المللی برخوردار هستند که دانش فنی آنها در اختیار معدود کشور ها می باشد.محصولات پلیمری فکتیس صنایع شیمیایی پیمان پژوه سینا در واقع پلیمر های سنتزیک لاستیک طبیعی از گروه کائوچو ها می باشد.پلیمر های لاستیک طبیعی فکتیس در انواع سفید و قهوه ای با استفاده از دانش شیمی و مهندسی پلیمر با خواص مکانیکی و فیزیکی منحصر به فرد تولید می شوند.صنایع شیمیایی پیمان پژوه سینا با افتخار این محصولات پلیمری لاستیک طبیعی خود را به صنایع و مراکز تولیدی پلیمری کشور عزیزمان معرفی می نماید که برای مشاهده این محصولات پلیمری فکتیس می توانید بر روی فایل ذیل همین متن کلیک نمایید.

فکتیس (engshahrabi.com)

 
1مجموع 4 مقاله
1مجموع 4 مقاله
عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :