09127016594

نرمال بوتیل برماید مهندس شهرابی

10 / 10
از 1 کاربر
بازگشت به لیست مقالات » | دوشنبه 8 خرداد 1402 در ساعت 17 : 2 دقیقه | نظرات کاربران ( 0 )

نرمال بوتیل برماید:

نرمال بوتیل برماید یا نرمال برمو بوتان (CAS Nu:109-65-9) یکی از مشتقات فرایند برماسیون(برم دارکردن) الکل ها از نوع نرمال بوتیل الکل یا نرمال بوتانول می باشد نرمال بوتیل برماید با فرمول شیمیایی C4H9Br و جرم مولی نرمال بوتیل برماید 137.02 گرم بر مول می باشد.نقطه جوش نرمال بوتیل برماید در فشار اتمسفر 101 لغایت 102 درجه سانتی گراد می باشد.شکل ظاهری نرمال بوتیل برماید خالص مایع شفاف بی رنگ می باشد ولی نرمال بوتیل برماید ناخالص زرد متمایل به قرمز می باشد. مخلوط نرمال بوتیل برماید در آب نا محلول و ناهمگن می باشد و به دلیل بیشتر بودن چگالی نرمال بوتیل برماید از آب ،در فاز پایینی آب قرار می گیرد. از جمله کاربرد ها و استفاده های نرمال بوتیل برماید می توان به استفاده از آن در صنایع شیمیایی و دارویی و رنگ و رزین به عنوان واکنشگر و حد واسط نام برد. ازجمله دارو های سنتز شده از نرمال بوتیل برماید میتوان به سم بوتوکسیلین و یا داروی هیوسین اشاره کرد که درواقع نرمال بوتیل برماید با دوز های 10 و 20 میلی گرم می باشد.در سنتز های آلی از نرمال بوتیل برماید به عنوان یکی از دو ایزومر بوتیل برماید،به عنوان منبع گروه بوتیلی استفاده می شود.نمال برمو بوتان به عنوان یک هالوآلکان اولیه و مستعد واکنش های SN2 می باشد.هنگامی که نرمال برمو بوتان با فلز منیزیم در اتر خشک ترکیب می شود، معرف گریگنارد مربوطه را تشکیل می دهد که از چنین معرف هایی برای اتصال گروه های بوتیل به بسترهای مختلف استفاده می شود.از نرمال بوتیل برماید به عنوان پیشساز نرمال بوتیل لیتیوم استفاده می شود که معادله شیمیایی آن در ذیل مذکور می باشد:

2 Li + C4H9X → C4H9Li + LiX
where X = Cl, Br

 کارخانجات شیمیایی شهرابی قادر به تولید و تأمین نرمال بوتیل برمید خالص برای آزمایشگاه های دانشگاه ها،ارگان ها و صنایع شیمیایی و داروسازی با کیفیت عالی می باشد که بدین وسیله آمادگی خود را به منظور انعقاد قرارداد تولید و تأمین نرمال برمو بوتان اعلام می نماید.

عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :